• FAQ

   

   


   

 •  

  ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

  Koju vrstu matičnih ćelija koristite?

  Koristimo adultne (ekstrahovane iz odraslih organizama), poreklom iz masnog tkiva , autologne (davalac tkiva i primalac ćelija su iste jedinke), matične ćelije.


  Opišite tretman matičnim ćelijama

  Bez obzira da li su konji, psi ili mačke u pitanju, hirurškim putem uzima se oko 20g potkožnog masnog tkiva, i određena količina krvi (u zavisnosti od vrste životinje), zatim se spakuju u kit za transport i pošalju se u laboratoriju. Nakon 2-3 nedelje laboratorija vraća nazad matične ćelije spremne za transplantaciju, koja može biti lokalna – direktno u obolela i oštećena tkiva, ili sistemska, u zavisnosti od potreba. Kod konja ovako fake watches pripremljene matične ćelije, najčešće se koriste za lečenje sportskih povreda (tetiva, ligamenata, zglobova), a kod pasa se koriste uglavnom za lečenje hroničnog osteoartritisa, ali i mnogih drugih patoloških stanja.


  U čemu se razlkuje proizvodnja matičnih ćelija u Stem Art-u u odnosu na druge laboratorije/centre?

  Mnoge laboratorije koriste koštanu srž kao izvor matičnih ćelija. Međutim treba znati da masno tkivo sadrži i do 500 puta više matičnih ćelija od koštane srži. Sam postupak uzimanja koštane srži je fake rolex watches neuporedivo složeniji, rizičniji i bolniji, od procedure uzimanja potkožnog tkiva. Zato su Setm Art procedure jednostavnije, brže, i manje komplikovane za životinju.


  Kako se obezbeđuje kvalitet matičnih ćelija?

   Stem Art  isporučuje klijentima sveže matične ćelije koje nisu zamrzavane, i zbog toga sa punim regenerativnim potencijalom. Matične ćelije koje su zamrzavane i tako čuvane, imaju neuporedivo manji potencijal, a vrlo često se nađe i dosta mrtvih ćelija. Zato Stem Art  obaveštava u napred 3-4 dana kada će ćelije biti spremne za transplantaciju, ali se taj period može i prolongirati da bi se ispunili svi potrebni administrativni, tehnički i uk replica watches zdravstveni uslovi, a sve u saradnji i stalnom kontaktu sa vašim veterinarom/klinikom. Pri isporuci, matične ćelije prati laboratorijski sertifikat koji garantuje broj živih matičnih ćelija.

  Koje dijagnostičke procedure su potrebne pri izboru ove terapije?

  U zavisnosti od vrste životinja, i oboljenja koje će biti tretirano, zavisi i vrsta dijagnostike, ali u svakom slučaju koriste se standardni dijagnostički postupci kojima raspolaže najveći broj ambulanti i klinika. U slučaju da vaša ambulanta/klinika ne raspolaže određenim dijagnostičkim sredstvom, mi vam možemo organizovati da se to završi u jednoj od ambulanti/klinika koje raspolažu traženom vrstom dijagnostike.


  Da li postoje bilo kakvi sporedni efekti ove terapije, i da li ona sa sobom nosi bilo kakve rizike?

  Karakteristika ovog terapeutskog metoda je da je potpuno bezbedan, i bezopasan. Ni jedna životinja nije ispoljila do sada nikakve prateće neželjene efekte. Rizik nosi sama procedura uzimanja tkiva – koliko i bilo koja druga laka hirurška intervencija.


  Koliko traje lečenje?

  Procedura uzimanja tkiva i krvi, zavisno od vrste životinje, varira od 1-2 časa. Transplantacija matičnih ćelija , zavisno od načina transplantacije, ne traje nikada duže od 3 časa.