• MAČKE

   

   

  DOWNLOAD

  LEČENJE HRONIČNE RENALNE INSUFICIJENCIJE srb
  PDF 102KB

  TREATMENT OF CHRONIC RENAL DESEASE eng
  PDF 21KB

 •  

  Hronična renalna insuficijencija

  Steven Dow, DVM, PhD, sa Kolorad State Univerziteta je eksperimentalno lečenje mačaka matičnim ćelijama, koje boluju od hronične bubrežne insuficijencije.

  Poznato je da je ova bolest najčešći uzrok smrti kod mačaka. Do sada jedini tretman koji je davao rezultate je bio transplantacija bubrega, koja je skupa, komplikovana operacija, koju i nije moguće izvesti bilo gde. Mnoge studije koje su glodare koristile kao model, pokazale su da se terapijom matičnim ćelijama može unaprediti swiss rolex uk replica watches funkcija kod jedinki koje su obolele od hronične bubrežne insuficijencije.

  Međutim, do sada, na mačkama nisu izvođena ovakva eksperimentalna lečenja, posebno kod onih životinja koje su prirodno obolele od ove opake bolesti. Cilj ovog lečenja je bio da se istraži njegova efikasnost, i bezbednost transplantacije. Matične ćelije su bile izdvojene iz koštane srži, svake mačke koja je lečena u ovom eksperimentu, a swiss replica watches matičnih ćelija se vršila direktno u bubreg, uz pomoć ultrazvučnog navođenja.

  U studiji je učestvovalo 9 mačaka, koje su u 3 grupe po 3 mačke. Svaka grupa je primila različit broj matičnih ćelija, kako bi se ustanovio onaj broja matičnih ćelija koji će proizvesti zadovoljavajuće rezultate. Funkcija bubrega je procenjivana pre terapije, kao i jedan i tri meseca nakon terapije.

  Ako ova studija pokaže da je postupak bezbedan, i da unapređuje funkciju bubrega, to će značiti da su matične ćelije najefikasniji novi metod u lečenju hronične insuficijencije bubrega kod mačaka