• TERAPIJA MATIČNIM ĆELIJAMA

   

   


  Embrionalne ili adultne matične ćelije

  Matične ćelije su nediferencirane ćelije koje se mogu umnožiti i razviti u namanje tri različite vrste tkiva. Embrionalne matične ćelije potiču od embriona u ranoj fazi njegovog razvića, i imaju sposobnost da se diferenciraju u sve vrste ćelija odraslog organizma. Embrionalne matične ćelije pod mikroskopom deluju konzistentno, ali su manje predvidive kada se transplantiraju u telo. One imaju svojih prednostu u istraživačkom radu, ali je njihova terapeutska primena kontroverzna.

  Adultne matične ćelije se nalaze u organizmu životinja nakon rođenja. Primer za to su ćelije hematopoetske loze, od kojih nastaju ćelije crvene ili bele krvne linje, ili mezenhimalne matične ćelije koje se mogu transformisati u ćelije mnogih tkiva, uključujuči koštano tkivo, zatim tkivo tetiva, ligamenata, hrskavice, srca, jetre ili nerva. Izvori adultnih matičnih ćelija su koštana srž, mason tkivo, moždano tkivo, i mišići. Od svih tkiva, masno tkivo je najbogatiji izvor mezenhimalnih matičnih ćelija, dok se iz koštane srži i periferne krvi dobijaju uglavnom matične ćelije crvene i bele krvne loze.

  Tipovi matičnih ćelija

  Postoji nekoliko različitih kategorija matičnih ćelija, kao što su autologne, alogene i ksenogene. Autologne matične ćelije se dobijaju i pripremaju za transplantaciju istoj životinji od koje je uzet uzorak tkiva. One su i najbolje jer ne postoji opasnost od njihovog odbacivanja. Alogene matične ćelije potiču iz tkiva životinje iste vrste, ali će biti transplantirane u drugu jedinku. Obzirom da ove matične ćelije nemaju standardne markere na površini ćelije, koji bi izazvali imuni odgovor organizma, one se mogu koristiti bez puno bojazni da će doći do njihovog odbacivanja od strane organizma. Ksenogene matične ćelije se dobijaju iz tkiva životinja različitih vrsta, a transplantiraju se životinjama koje nisu iste vrste kao donori, što je slučaj kod svinja. Iako bi se moglo očekivati da ove ćelije budu odbačene od strane organizma domaćina, zbog njihove jedinstvene osobine preživljavanja, u nekim slučajevima one opstaju u organizmu domaćina.

 • DOWNLOAD

  srb

  LEČENJE MATIČNIM ĆELIJAMA
  PDF 218KB

  eng

  STEM CELL THERAPY
  PDF 223KB

 •  

 • Kako deluju matične ćelije

  Najčešće pominjana osobina matičnih ćelija je njihova sposobnost diferncijacije u različite tipove tkiva, ali one poseduju i druge sposobnosti koje su vrlo značajne za proces izlečenja organizma. Matične ćelije proizvode preko 30 različitih tipova faktora rasta, i drugih supstanci koje stimulišu zarstanje i izlečenje oštećenog mesta.

  Matične ćelije pomažu migraciju drugih matičnih ćelija iz okoline ali i iz celog organizma, kako bi došle na mesto oštećenja. One su takođe aktivne u imno-modulaciji i supresiji funkcije T-ćelija. Matične ćelije se aktiviraju, i migriraju, pomoću signala iz oštećenog tkiva, koji mogu nastati usled hemijskih, neuroloških, ili mehaničkih promena u tom tkivu. Hipoksija, odnosno nedostatak kiseonika u tkivu, kao i upalni proces, snažni su pokretači matičnih ćelija do oštećenog tkiva, čak i kada je sadržaj matičnih ćelija, manji od polovine poterbnog broja da se formira novo tkivo. Ostatak reparacije tkiva završiće druge endogene ćelije koje su privučene inicijalnim (egzogenim) matičnim ćelije.To je razlog zašto je potreban mali broj matičnih ćelija za potpunu reparaciju.

  Terapija matičnim ćelijama kod konja

  Terapija povređenih ligamenata, tetiva i zglobova najviše obećava. Te povrede donjih delova nogu kod konja, uvek teško i nepotpuno zaceljuju.

  Matične ćelije izdvojene i umnožene, iz sopstvenog potkožnog masnog tkiva konja, mogu biti ubrizgane direktno u oštećeno područje kako bi tkivo zacelilo sa što manjim ožiljkom, što smanjuje šanse za obnavljanje povrede. U slučaju da je uzet uzorak koštane srži, on je mnogo siromašniji po broju matičnih ćelija.