• VIDEO

   

   


   

 •  

  IA TRANSPLANTACIJA

  Nakon 3 nedelje, ovako pripremljene ćelije se vraćaju, kako bi bile ubrizgane u oštećeni zglob. U slučaju teškog reumatoidnog artritisa, može se primeniti i intravenska aplikacija. Na ovaj način tretirana hromost kod pasa, opseg pokreta, bol pri kretanju, kao i sveukupni rezultati pokazuju znatno poboljšanje u poređenju sa psima iz placebo grupe.